کرونا در کشور همچنان صعودی است

به گزارش سهندبلاگ، بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا وزارت بهداشت، در هفته منتهی به 11 مهر ماه، منحنی اپیدمی این بیماری در کشور شاهد فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی همراه بوده و 12 استان نیز آغاز پیک جدید بیماری را شاهد بودند.

کرونا در کشور همچنان صعودی است

به گزارش ایسنا، شمار مبتلایان به کروناویروس در جهان به 35 میلیون و 404 هزار و 671 نفر رسیده و تا به امروز مرگ یک میلیون و 41 هزار و 862 نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است. همچنین بنابر تازه ترین آمارها، 26 میلیون و 630 هزار و 686 نفر از مبتلایان به کووید-19 تا به امروز بهبود یافته اند.

فرایند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-19 که تا به امروز در 214 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در جهان قربانی می گیرد.

در ایران نیز تا روز گذشته 13 مهر ماه، مجموع بیماران کووید19 به 471 هزار و 772 نفر رسیده و متاسفانه 26 هزار و 957 تن نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست داده اند. همچنین خوشبختانه تا کنون 389 هزار و 966 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

کمیته اپیدمیولوژی بیماری کووید-19 وزارت بهداشت، تحلیـل اسـتانی این بیماری در هفته منتهی به 11 مهر ماه سال جاری را منتشر کرد.

روش محاسبه شاخص ها

در محاسبات فرایند، در این گزارش و گزارشات آینده، تعداد موارد جدید روزانه مبتلای بستری و سرپایی وارد آنالیز می گردد. همچنین دسته بندی استان ها بر اساس میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته و نمودار بر اساس تغییرات موارد ابتلا و مرگ در آخرین هفته نسبت به هفته قبل خواهد بود.

برای ارزیابی فرایند گسترش بیماری کووید 19 در هفته اخیر، در استان های مختلف کشور از تحلیل فرایند تغییرات رخ داده برای موارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد.

برای محاسبه فرایند تغییرات ابتلا و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین دریافت از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش زیر محاسبه شد: تعداد موارد روز قبل منهای تعداد موارد ثبت شده امروز تقسیم بر تعداد موارد روز قبل ضربدر 100.

در نهایت، تغییر فرایند ابتلا و مرگ هفته آخر با میانگین دریافت از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتمالی شرایط منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتمالی شرایط منحنی اپیدمی در هفته گذشته موارد زیر مد نظر نهاده شد:

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند افزایشی داد.

-در مواردی که شاخص تغییر فرایند ابتلا نزولی، ولی شاخص تغییر فرایند مرگ صعودی بود، احتمالاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

-در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می گردد، شرایط به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم می باشد. باید توجه داشت هر لحظه این فرایند مستعد یک پیک دیگر می باشد.

-در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتمالاً فرایند نزولی دارد. منظور از ناسازگاری داده ها این است که فرایند داده های مرگ و ابتلا از یک الگوی قابل تفسیر پیروی ننموده و تغییرات ناهمگن فرایند شاخص های ابتلا و مرگ دیده می گردد. در این موارد تحلیل بهتر را در روز های بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد.

ناسازگاری در داده ها به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله دلایل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان (شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر)، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر فرایند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره نمود.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر اساس میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و فرایند بیماری در آن ها در جدول و نمودار های مرتبط مورد آنالیز نهاده شد. تحلیل بر اساس این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از فرایند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

تحلیل فرایند بیماری در هفته منتهی به 11 مهـرماه

بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی کرونا وزارت بهداشت، هر چند موارد ابتلا و مرگ و میر در کشور نسبتا بالا است، اما فرایند کشور در این هفته به ثبات رسیده و تغییرات مختصر صعودی داشته است. در 9 استان (آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، البرز، هرمزگان، گیلان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان) فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشاهده شد. در 12 استان (لرستان، سمنان، بوشهر، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین) فرایند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. در هفت استان (قم، ایلام، همدان، اردبیل، خوزستان، کرمان و مازندران) فرایند ثبات با تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. در دو استان (خراسان رضوی و کردستان) فرایند ثبات با تغییرات مختصر نزولی مشاهده شد. احتمالاً یک استان (کرمانشاه) اخیراً یک پیک را پشت سر گذاشته است. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.

جهت اطلاع از روش کار و اطلاعات بیشتر در خصوص فرایند های استانی در چند روز اخیر به وب سایت کمیته اپیدمیولوژی کووید- 19 به آدرس https://corona.behdasht.gov.ir مراجعه نمایید.

کرونا در جهان

بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت بهداشت، تعداد موارد جدید ابتلا به کووید-19در جهان در روز 9 مهر ماه 249787 نفر، در دهم مهر ماه 285016 نفر و در یازدهم مهر ماه 315628 نفر بوده است.

در عین حال 15 کشور اول در زمینه ابتلا به کرونا را می توانید در نمودار زیر ببینید که طبق آن کشور های آمریکا، هند و برزیل در رتبه اول تا سوم میزان ابتلا به کووید-19 نهاده شده اند. ایران نیز در رتبه دوازدهم این جدول واقع شده است.

کدام کشور ها هم زمان از اقتصاد و سلامت خود در دوران همه گیری محافظت نموده اند؟

پاسخ مناسب به همه گیری اغلب از نظر ایجاد تعادل بین محافظت از سلامت مردم و محافظت از اقتصاد یک کشور انجام شده است. این فرض وجود دارد که کشور ها بین این دو هدف با یک داد و ستد روبرو هستند. اما آیا این فرضیه درست است؟.

یکی از روش های ابتدایی برای پاسخ به این سوال این است که تأثیرات بهداشتی و مالی همه گیری در کشور های مختلف مقایسه گردد. آیا کشور هایی که نرخ مرگ ومیر کمتری دارند، رکود مالی بیشتری را تجربه نموده اند؟.

با مقایسه میزان مرگ ناشی از کووید-19 با آخرین داده های فراوری ناخالص داخلی (GDP) عکس این قضیه را مشاهده می کنیم: کشور هایی که پیروز شده اند از سلامت جمعیت خود در همه گیری محافظت نمایند، از اقتصاد خود نیز محافظت نموده اند. نمودار زیر شرایط مالی اخیر در 38 کشور را نشان می دهد که بر اساس آخرین داده های فراوری ناخالص داخلی در آن کشور ها است.

در این نمودار درصد کاهش فراوری ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داده می گردد. می بینیم که در بعضی کشور ها رکود مالی بسیار شدید بوده است؛ در اسپانیا، انگلیس و تونس، اقتصاد در سه ماهه دوم بیش از 20 درصد کوچک تر از مدت مشابه سال قبل بوده است. این رقم 4 تا 5 برابر بیشتر از افت مالی ثبت شده برای این کشور ها از سال 1950 تا به امروز است.

حتی در کشور پرو سقوط مالی بیش از 30 درصد بوده است. جالب است بدانیم این کشور ها که شدیدترین رکود مالی را متحمل شده اند، در میان کشور هایی هستند که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید-19 را دارند. ولی در سایر کشورها، تأثیرات مالی بسیار ملایم تر بوده است.

در تایوان، فراوری ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2020 کمتر از یک درصد کمتر از مدت مشابه در سال 2019 بود. فنلاند، لیتوانی و کره جنوبی همگی با کاهش پنج درصدی فراوری ناخالص داخلی روبرو شدند. واضح است که فاکتور های زیادی فراتر از تصمیمات سیاسی که هر دولت درباره نحوه کنترل شیوع ویروس اتخاذ نموده است، بر میزان مرگ ناشی از کووید-19 و شوک به اقتصاد تأثیر گذاشته است و هنوز پیامد های این همه گیری به طور کامل روشن نشده است.

اما در میان کشور هایی که داده های فراوری ناخالص داخلی آن ها در دسترس است، رابطه معکوسی میان محافظت از سلامت مردم و حمایت از اقتصاد اثبات نشده است و برعکس؛ رابطه ای که ما بین تأثیرات مالی و کنترل همه گیری مشاهده می کنیم، نشان می دهد که کشور های کنترل نماینده شیوع کووید-19، علاوه بر نجات جان مردم شان، ممکن است بهترین استراتژی مالی را نیز در پیش گرفته باشند.

تجارب کشـور های جهـان در روبروـه با کووید-19؛ این قسمت ایسلند

ایسلند کشوری جزیره ای در شمال اروپا، با مساحت 100.250 کیلومترمربع و جمعیت 341.804 نفر است. این کشور تجارب پیروزی در مدیریت کووید- 19 داشته است. اگرچه عواملی، چون جمعیت کم و ثروت، در عملکرد این کشور در مقابله با بیماری بی تاثیر نبوده است، اما پیش بینی های لازم و اقدامات به موقع نقش مهمی در مدیریت همه گیری اخیر داشته است.

این کشور، اولین مورد کووید -19 را در تاریخ 9 اسفند 1398، پس از بازگشت شهفرایندی ایسلندی از ایتالیا تایید کرد، اما این کشور حدود دو ماه قبل از گزارش اولین مورد بیماری (حتی قبل از تأیید انتقال انسان به انسان بیماری)، اقدامات پیشگیرانه خود را شروع نموده بود؛ به طوری که در نیمه اول دی ماه 1398، از پزشکان خانواده و متخصصان عفونی خواسته شد تا در صورت داشتن بیمارانی با ذات الریه غیرمعمول مطلع باشند و سابقه سفر به چین را ردیابی نمایند. در واقع پاسخ سریع ایسلند متاثر از برنامه جامعی بود که این کشور در سال 2005 برای مقابله با همه گیری احتمالی آنفلوآنزا تدوین کرد و در ابتدای ظهور بیماری در چین نیز از تمامی مسئولین خواست تا برنامه را مرور نموده و آماده باشند.

در اوایل بهمن 1398 بیمارستان های ایسلند آمادگی لازم را داشته و افرادی که از خارج از کشور می آمدند را آزمایش نموده و نیز افرادی را که به مناطق با شیوع بالای بیماری سفر نموده بودند، قرنطینه می کردند. به گفته یکی از اپیدمیولوژیست های ارشد این کشور، داشتن آمادگی لازم فوق العاده مهم است. در بسیاری از کشور هایی که پاسخ دهی مناسبی وجود ندارد، به نظر آمادگی قبلی کافی وجود نداشته است.

علاوه بر اقدام زودهنگام، ایسلند ظرفیت آزمایشگاهی بالایی داشته و در عرض شش هفته، 13 درصد جمعیت خود را (50 هزار نفر) به منظور آنالیز شرایط ابتلا به کووید 19 آزمایش کرد.

در عین حال موج اول اپیدمی در این کشور حدود یک ماه (از اواخر اسفند 1398 تا نیمه اول فروردین 1399) به طول انجامید. پس از آن، موارد ابتلا طی پنج ماه بطور متوسط روزانه کمتر از 10 مورد بود، هرچند این تعداد از نیمه دوم شهریور ماه به طور نسبی افزایش یافت. هم اکنون در این کشور موارد تجمعی بیماری 2.809 نفر و شمار تجمعی مرگ 10 نفر گزارش شده است.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.

hodablog.ir: هدا بلاگ | انجمن گفتگوی سیستم مدیریت محتوای هدا بلاگ

منبع: فرارو
انتشار: 9 آبان 1400 بروزرسانی: 9 آبان 1400 گردآورنده: sahandblog.ir شناسه مطلب: 10613

به "کرونا در کشور همچنان صعودی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کرونا در کشور همچنان صعودی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید