راهنمای تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد ، امکان حذف درس تا 13 خرداد ماه

به گزارش سهندبلاگ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی راهنمای ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال 99-98 را به منظور برخی اطلاع رسانی ها و پاسخگویی به سوالات منتشر کرد.

راهنمای تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد ، امکان حذف درس تا 13 خرداد ماه

به گزارش خبرنگار دانشگاه سهندبلاگ، شیوع ویروس کرونا، شرایط ویژه ای را در نیمسال جاری 99-98 بوجود آورده است. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در این شرایط سوالاتی دارند که پاسخ آن ها در آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب دانشگاه وجود نداشته یا در نیمسال جاری قابل استفاده نیست.

پیرو اعلام برخی تدابیر آموزشی در تاریخ 14 فروردین سال جاری توسط معاون آموزشی، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه نصیر، راهنمای ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد در نیمسال 99-98 را به منظور برخی اطلاع رسانی ها و پاسخگویی به سوالات دانشجویان و همکاران تهیه کرده است.

چگونگی ارتباط با مسئولین و طرح درخواست ها

با توجه به اینکه در شرایط فعلی، حضور دانشجویان در اماکن دانشگاه ممنوع است، پیگیری کلیه امور آموزشی تا عادی شدن شرایط صرفاً از طریق پست های الکترونیک ادارات آموزش در دانشکده ها و دفاتر مدیران حوزه معاونت آموزشی در سازمان مرکزی امکانپذیر است.

تقویم آموزشی اصلاح شده نیمسال 99-98

با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال 99-98 اصلاح و به منظور اطمینان از برگزاری کلاس های جبرانی و ایجاد فرصت کافی برای رفع اشکالات دانشجویان، حدود 2 هفته به طول نیمسال اضافه شده است. به موجب تقویم جدید، تاریخ انتها کلاس ها 6 تیرماه و بازه برگزاری امتحانات از 7 تا 23 تیرماه 1399 خواهد بود. در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات به صورت حضوری، از فرصت مذکور برای انجام تکالیف و پروژه ها استفاده می شود.

تقویم آموزشی اصلاح شده، در سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه قابل مشاهده است. شرایط دانشجویان ثبت نام نکرده دانشجویانی که به دلایلی از جمله نقص مدارک تحصیلی پیروز به ثبت نام و انتخاب واحد در زمان مقرّر در این نیمسال نشده اند و شرایط ترم ایشان در نیمسال جاری ثبت نام نکرده است، امکان اخذ واحد درسی ندارند و صرفاً می توانند پس از رفع نقص پفراینده آموزشی نسبت به ثبت درخواست حذف ترم در این نیمسال اقدام کنند.

از آنجائی که عدم انتخاب واحد دانشجو به منزله عدم مراجعه تلقی می شود، در صورت استمرار شرایط مذکور (نقص پفراینده آموزشی) تا انتها این نیمسال، مطابق مقرّرات مندرج در دستورالعمل اجرایی آموزش، اقدامات قانونی در این زمینه انجام خواهد شد.

شرایط دانشجویانی که با مصوبه مراجع قانونی، فقط اجازه ادامه تحصیل در نیمسال 99-98 را پیدا کرده اند دانشجویانی که با مصوبه کمیسیون موارد خاص دانشگاه یا کمیسیون موارد خاص استانی صرفاً در این نیمسال تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل شناخته شده اند، یا ادامه تحصیل ایشان مشروط به نتیجه و نمرات کسب شده در نیمسال جاری شده است، در صورت تمایل به حذف ترم جاری، بایستی حداکثر تا سیزدهم خرداد ماه 1399 در پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی دانشگاه (گلستان) درخواست خود را ثبت کرده و پس از آن درخواست مرخصی بدون احتساب خود را از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال کنند. کمیسیون موارد خاص با درخواست مرخصی بدون احتساب این گروه از دانشجویان در صورت احراز شرایط لازم موافقت خواهد کرد.

شرایط تمدید سنوات دانشجویان

آن دسته از دانشجویانی که در بازه تمدید سنوات قرار دارند توجه داشته باشند در صورت درخواست حذف ترم، وظیفه

پیگیری و کسب موافقت تمدید سنوات از سازمان ها و مراجع خارج از دانشگاه را شخصا به عهده خواهند داشت. کمیسیون

موارد خاص در صورت احراز شرایط لازم با درخواست مرخصی بدون احتساب این گروه از دانشجویان موافقت خواهد کرد، اما دانشگاه مسئولیتی در قبال موافقت یا عدم موافقت سازمان ها و مراجع خارج از دانشگاه (از جمله سازمان نظام وظیفه) بر عهده نخواهد داشت.

شرایط دانشجویانی که در ششمین نیمسال تحصیلی خود هستند

آن دسته از دانشجویان ترم ششم که به دلیل شرایط خاص نیمسال جاری، امکان دفاع از انتهانامه را پیدا نکنند، می توانند

درخواست مرخصی بدون احتساب خود را حداکثر تا انتها شهریور ماه 1399 از طریق پیشخوان خدمت در سیستم گلستان

ثبت کنند. در صورت تأیید استاد راهنما و احراز شرایط لازم، کمیسیون موارد خاص با چنین درخواست هایی موافقت خواهدکرد. در صورت تمدید مهلت مجاز برای دانش آموختگی در نیمسال جاری به بعد از شهریور، مراتب به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

شرایط دانشجویانی متقاضی شرکت در آزمون دکتری سال 1399

دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون دکتری سال 1399 را دارند مطابق ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور محدودیّت حداکثر زمان تاریخ دانشآموختگی در مقطع کارشناسیارشد را خواهند داشت؛ بنابراین به این گروه از دانشجویان توصیه می شود که در صورت تمایل به حذف ترم، ضوابط سازمان مذکور را مورد توجه قرار دهند تا با مسائل بعدی روبرو نشوند. درصورت تمدید مهلت مجاز برای دانش آموختگی در نیمسال جاری به بعد از شهریور، مراتب به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

درخواست حذف درس

دانشجویان با توجه به شرایط موجود می توانند بدون الزام به رعایت اخذ حداقل واحد در ترم، درخواست حذف یک درس را

حداکثر تا تاریخ سیزدهم خرداد ماه 1399 و از طریق پیشخوان سیستم گلستان ارائه دهند. به دانشجویان توصیه می شود که

قبل از اقدام به حذف درس، به محدودیت های ارائه برخی از دروس در نیمسال های اول و دوم هر سال تحصیلی توجه کنند.

درخواست حذف ترم

امکان حذف ترم از طریق پیشخوان سیستم گلستان در نیمسال جاری بدون انجام فرایند های اداری معمول فراهم شده است.

حذف ترم از این طریق به ترتیبی که در اطلاعیه های معاونت آموزشی ذکر شده با احتساب تلقی می شود. دانشجویانی که

متقاضی تبدیل حذف ترم خود به مرخصی بدون احتساب هستند باید متعاقباً و به ترتیبی که در اطلاعیه های معاونت آموزشی ذکر شده است نسبت به تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک لازم به کمیسیون موارد خاص از طریق پیشخوان خدمت سیستم گلستان اقدام کنند.

شرایط درس سمینار کارشناسی ارشد

در خصوص درس سمینار، ارائه شفاهی دانشجویان بسته به نظر استاد درس سمینار می تواند به صورت غیرحضوری و یا حضوری انجام شود. چنانچه نظر استاد به ارائه حضوری باشد، جلسات ارائه شفاهی می تواند حداکثر تا انتها شهریورماه برگزار شود.

چنانچه امکان برگزاری جلسات ارائه شفاهی تا تاریخ مذکور فراهم نشود، ارائه های دانشجویان باید با استفاده از سامانه آموزش غیرحضوری حداکثر تا انتها شهریور برنامه ریزی و صورت گیرد.

شرایط دروس عملی

در خصوص بخش هایی از دروس دوره کارشناسی ارشد که مستلزم انجام کار عملی و حضور در دانشگاه هستند، پس از ابلاغ شرایط حضور دانشجویان در دانشگاه بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا، تصمیمگیری خواهد شد.

عدم امکان میهمانی دانشجویان (تک درس و ترمی) در نیمسال 99-98

با توجه به ارائه کلاس ها به صورت غیر حضوری، شرایط سایر دانشگاه ها، و سایر تسهیلات پیش بینی شده در نیم سال جاری، تصمیمی برای معرفی دانشجویان به صورت میهمان تک درس و یا میهمان ترمی به سایر دانشگاه ها اخذ نشده است.

نحوه تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد

دانشجویانی که لازم است در نیمسال جاری تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد خود را انجام دهند می توانند به صورت غیرحضوری و با هماهنگی اداره آموزش دانشکده مربوطه، مراحل انتخاب استاد راهنما، تکمیل فرم ها و تصویب موضوع انتها نامه خود را پیگیری کنند. در خصوص مهلت ارائه و تصویب پروپوزال در شورای گروه و شورای آموزشی دانشکده، همکاری لازم با دانشجو به عمل خواهد آمد.

نحوه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد

دانشجویانی که برای دفاع از انتها نامه کارشناسی ارشد در نیمسال جاری آماده بوده و به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشورپیروز به برگزاری جلسه دفاع نشده اند، می توانند در صورت تأیید استاد راهنما و شورای آموزشی دانشکده، در اولین

فرصت ممکن از انتها نامه خود دفاع کنند. پیشنهاد می شود که در صورت امکان، دفاع از انتها نامه به شکل حضوری و فقط با حضور دانشجو، هیئت داوران و کننده تحصیلات تکمیلی دانشکده و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا صورت گیرد.

در شرایط ضروری به تشخیص شورای دانشکده، دفاع از انتها نامه می تواند به صورت غیر حضوری نیز در سامانه مورد تایید معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شود. استفاده از این امکان بخصوص در موارد خاص (مانند غیر بومی بودن دانشجو) توصیه میشود. در صورت برگزاری جلسه دفاع به شکل غیر حضوری، ضبط جلسه الزامی بوده و فایل جلسه ارائه باید در اختیارآموزش دانشکده قرار گیرد. صورت جلسه دفاع بر اساس مفاد جلسه ضبط شده، توسط کننده تحصیلات تکمیلی دانشکده تکمیل و امضا می شود. کننده تحصیلات تکمیلی دانشکده همچنین صورتجلسه را از طرف اعضای هیات داوران نیز امضا میکند.

ضمناً بر اساس مصوبه 16 اردیبهشت ماه هیات رئیسه دانشگاه، در موارد ضرورت و به تشخیص شورای دانشکده، می توان به جای داور خارجی یک داور داخلی را با حفظ شرایط مربوط به مرتبه علمی اعضای هیات داوران معین کرد.

چگونگی برگزاری امتحانات انتها ترم

با توجه به اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه، بازه برگزاری امتحانات از هفتم تیر ماه تا بیست و سوم تیر ماه 1399 خواهد بود. در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات بصورت حضوری، عملکرد دانشجویان در طول نیمسال توسط اساتید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از اساتید خواسته شده است که روش ارزیابی خود را در صورت عدم برگزاری امتحان حضوری به دانشجویان اطلاع دهند.

لازم به ذکر است؛ به دانشجویانی که از انتها نامه خود دفاع کرده اند توصیه می شود که در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تکمیل مراحل پژوهشی و تسویه حساب های اداری لازم برای دانشآموختگی اقدام کنند. با توجه به امکانات پیشبینی شده در سیستم گلستان برای تکمیل مراحل مختلف تسویهحساب، این قبیل دانشجویان میتوانند با اخذ راهنمایی لازم از اداره آموزش

دانشکده مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 22 تیر 1399 بروزرسانی: 22 تیر 1399 گردآورنده: sahandblog.ir شناسه مطلب: 8765

به "راهنمای تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد ، امکان حذف درس تا 13 خرداد ماه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "راهنمای تحصیلی دانشجویان ارشد دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد ، امکان حذف درس تا 13 خرداد ماه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید